Aktualności
Zaproszenie na Ostródzkie Targi Pracy i Edukacji (2018-09-12 18:19:15)
Dnia 27 września 2018r. w godzinach 10.00-14.00 w Centrum Użyteczności Publicznej przy ulicy Jana III Sobieskiego w Ostródzie odbędą się Ostródzkie Targi Pracy i Edukacji. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży uczącej się, wychowawców, nauczycieli, absolwentów, osób poszukujących pracy i bezrobotnych z Ostródy i powiatu ostródzkiego. Na Targach nie powinno zabraknąć nikogo, komu zależy na rozwoju osobistym i świadomym kształtowaniu swojej ścieżki kariery. Do udziału w Targach Pracy i Edukacji zaproszeni zostali: pracodawcy, agencje zatrudnienia, szkoły policealne, uczelnie wyższe. Tegoroczni absolwenci będą mieli doskonałą okazję do zapoznania się z ofertami pracy oraz ofertą kursów podnoszących lub zmieniających kwalifikacje, ofertą edukacyjną szkół policealnych i wyższych. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy z pewnością chętnie odwiedzą stoiska lokalnych przedsiębiorców, którzy zaprezentują aktualne propozycje zatrudnienia. Uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać również z konsultacji z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy i Publicznych Służb Zatrudnienia. W programie organizatorzy zaplanowali również zajęcia i warsztaty grupowe z zakresu m.in. prawa pracy, BHP, poradnictwa zawodowego itp. Ostródzkie Targi Pracy i Edukacji to doskonała okazja do zapoznania się z konkretną ofertą zarówno edukacyjną, jak i zawodową, taką, która spełni oczekiwania młodzieży i przede wszystkim da szansę dalszego rozwoju zawodowego. Organizatorami Ostródzkich Targów Pracy i Edukacji są Młodzieżowe Centrum Kariery oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie. Patronat honorowy nad imprezą objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Starosta Ostródzki, Burmistrz Ostródy oraz Wójt Gminy Ostróda. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Meloradio, Radio UWM FM, NaszaOstroda.pl, Ostróda News, RzeczJasna.

... więcej


Warmińsko-Mazurski Tydzień Kariery 2018 (2018-09-11 16:34:27)
W dniach 15-21 października 2018 roku na terenie naszego województwa odbędzie się Warmińsko - Mazurski Tydzień Kariery - obfitujący w szereg wydarzeń skierowanych do mieszkańców Warmii i Mazur. Poniżej zamieszczamy plakat informacyjny Harmonogram wydarzeń ukaże się w II połowie września b.r.

... więcej


zaproszenie na spektakl charytatywny na rzecz Kuźni Społecznej (2018-08-27 17:27:40)

... więcej


Zaproszenie na warsztaty metodyczne dla nauczycieli, doradców zawodowych, pedagogów ze szkół podstawowych (2018-05-15 17:57:11)

... więcej


Targi Szkolnictwa Zawodowego w Elblągu (2018-05-11 16:17:14)

... więcej


           
Strony: (1) (2) (3) (27)